Maatregelen verspreiding Corona virus (update 2)

Eerder al deelden we berichten omtrent maatregelen m.b.t. de bestrijding van het Corona virus. Ondertussen zijn de richtlijnen opnieuw aangescherpt. Lees de update.

De maatregelen rondom het bestrijden van het Corona virus zijn opnieuw aangescherpt. Het perspectief waarin we als bestuur horen te handelen en besluiten, verandert daarmee ook.

Vanaf vandaag t/m 6 april is onze sportaccommodatie volledig gesloten. Niet alleen voor groepstrainingen en activiteiten, maar ook voor individuele trainingen.

Risico's en het wel of niet ontbreken van risico-verschil tussen binnen of buiten de hekken rennen, springen of werpen speelt op dit moment geen rol in dit besluit. 'Social distancing' (afstand nemen, contacten vermijden) is waar het nu om draait. Hiervoor moeten we samen één lijn trekken.

Bewegen is goed en noodzakelijk. Maar even niet samen, en ook zeker niet dit 'samen' organiseren of faciliteren.
Naast de bovenstaande mededeling daarom ook het aanvullende verzoek om niet samen af te spreken bij onze accommodatie.

Als laatste nog een aanvullend bericht voor de Opstarters:
Zodra de situatie het weer toelaat zullen onze Opstarttrainers de training weer samen met jullie oppakken. Uiteraard zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

We hopen van harte dat de genomen maatregelen afdoende zijn en dat de duur hiervan beperkt blijft tot de genoemde periode. Waarna we er naar uit kijken elkaar weer in goede gezondheid terug te zien op onze trainingen en accommodatie.

Zoek elkaar niet onnodig op, maar zoek andere passende manieren om elkaar te steunen in deze verwarrende periode!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Zeewolde Atletiek

Bericht 13 maart 2020:

Eerder al deelden we het al een bericht omtrent onze activiteiten. Ondertussen zijn de richtlijnen aangescherpt en adviseert het NOC*NSF ook om alle trainingen, vergaderingen, etc. te annuleren. Deze richtlijn is overgenomen door de Atletiekunie.

Uiteraard zullen we hier gehoor aan geven, teneinde de verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Tot 1 april zullen daardoor niet alleen onze evenementen, maar ook onze trainingen geen doorgang vinden.

We hopen iedereen hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Zeewolde Atletiek

Bericht 12 maart 2020:
Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding en gevolgen van het Corona-virus te beperken. Afgaande op deze maatregelen stelt het bestuur de volgende regels voor onze activiteiten:

Alle trainingen op de baan en daar buiten gaan gewoon doorWel vragen we trainers en atleten ervoor te zorgen dat zij zich niet in grote groepen verzamelen. Blijf voorafgaand aan de trainingen bij voorkeur buiten en ga direct naar je eigen groep/trainer. Ook na afloop niet allemaal binnen verzamelen.

Evenementen en wedstrijdenGedurende de komende weken (tot 1 april) gaan evenementen die circa 100 of meer leden en/of deelnemers bij elkaar brengen niet door. Voor evenementen die plaatsvinden na deze datum zullen we dit t.z.t. beoordelen.

- NLDoet! is als zodanig afgelast. Dit neemt niet weg dat leden en ouders zaterdag a.s. niet welkom zijn om te komen klussen en te helpen.
- De Trainingspakkenwedstrijd van 28 maart zal geen doorgang vinden. In overleg met de wedstrijdorganisatie onderzoeken we de mogelijkheid voor een alternatieve datum.

Volg adviezen RIVM en overheidWe vragen alle leden, cursisten en bezoekers voorts om goed de adviezen vanuit RIVM en overheid te blijven volgen. Voor de extra kwetsbare groepen volgen we de aanvullende richtlijnen zoals deze worden aangereikt vanuit onze zorgpartners als Triade, Philadelphia, etc.

We hopen dat we hiermee al onze leden en betrokkenen voldoende te hebben geinformeerd. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen volgen en zullen we onze maatregelen aanpassen waar nodig.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Zeewolde Atletiek

Nieuws Overzicht