Huidige maatregelen rond Corona

Vanaf 1 juli mag er meer! Lees ons overzicht van de huidige maatregelen.

Ook nu volgend we de maatregelen volgen we de regels en adviezen van het RIVM. Voor onze vereniging, maar ook voor de Kluunpark accommodatie in het algemeen, ziet dat er als volgt uit:

  • Was je handen regelmatig, ga thuis naar het toilet.
  • Wie klachten heeft, of wie een huisgenoot heeft met klachten, blijft thuis en laat zich testen.
  • Voor het betreden van de accommodatie ontsmetten we onze handen.
  • Sporters en vrijwilligers in functie zijn niet gehouden aan de 1,5m afstand. Publiek ouder dan 18 jaar (w.o. ouders, niet-sporters) en vrijwilligers buiten functie houden 1,5m afstand. Idem voor sporters (18+) die nog moeten starten of klaar zijn met sporten.
  • We respecteren sporters en vrijwilligers die ook tijdens het sporten graag de 1,5m regel afstand hanteren.
  • T.a.v. gebruik materiaal handhaven we de verscherpte hygiene maatregelen. Iedereen heeft gelegenheid om tussen het sporten handen en/of materiaal te ontsmetten.
  • Ga thuis naar het toilet. Vermijd contact met je gezicht.
  • Vermijd drukte. Op het terrein, maar bijvoorbeeld ook bij de fietsenstalling. Volg de routing.

Clubhuis en terras

  • Het clubhuis is te klein voor het hanteren van 1,5m afstand en is alleen open voor gebruik toilet of het uitvoeren van werkzaamheden.
  • Wanneer het terras open is: Kopje koffie of thee? Graag zittend en op een vaste plaats. Na vertrek heeft de vrijwilliger even tijd nodig om te reinigen en alles gereed te maken voor de volgende gast.

Algemeen

Samen maken we sporten weer mogelijke. Volg de routing en de aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers. Zij doen het voor ieders veiligheid.

Nieuws Overzicht