Corona maatregelen per 13 november (18.00 uur)

Corona maatregelen

Er zijn opnieuw nieuwe maatregelen van kracht.

De regering heeft twee maal kort achterelkaar nieuwe maatregelen moeten afkondiging met betrekking tot Corona. De op 2 november afgekondigde maatregelen hadden voor ons als buitensport nagenoeg geen gevolgen. Vanaf 13 november (18.00 uur) zijn er aangescherpte maatregelen van kracht. Ook nu zijn de gevolgen beperkt, maar we zetten het graag nog even op een rij. Als eerste noemen we de voor onze vereniging relevante maatregelen Aansluitend benoemen we hoe we hier samen rekening mee moeten houden

Sinds 6 november geldt al dat:
- Voor binnensportlocaties voor sporters vanaf 18 jaar een CTB (Corona toegangsbewijs) vereist is. Dit geldt ook voor ouders.
- Bij buitensportlocaties geldt dit alleen voor de binnenruimten, zoals kantine, toiletten en buitenterras.
Een uitzondering op de verplichte CTB voor binnenlocaties vormen zogenaamde kaderleden. Trainers of andere vrijwilligers die vanuit hun functie binnen moeten zijn. Ouders die kinderen helpen met aan- en uitkleden of meerijden naar uitwedstrijden vallen hier niet onder.
 
Vanaf 13 november (18.00 uur) zijn deze maatregelen uitgebreid. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 
Hoe we dit binnen onze vereniging samen doen
- De kantine is gesloten. Trainers zorgen dat er buiten gelegenheid is voor het droog achterlaten van jassen en sleutels. Toiletgebruik zoveel mogelijk thuis, waarbij nood de wet breekt.
- Ouders mogen opnieuw niet blijven kijken en blijven buiten het terrein. Voor de zaaltrainingen en voor de regio crossloop a.s. zaterdag ontvangen alle ouders een aparte mail.
- CTB is niet verplicht bij afhaal. Hierdoor blijft het mogelijk om buiten koffie en thee te gebruiken zonder verplichte CTB. Zoals bijvoorbeeld door de wandelgroep, maar ook tijdens de regio cross.
 
Voor en na de training gelden de algemene regels en houden we dus 1,5m afstand. Ook zorgen we er samen voor dat het ook voor anderen mogelijk is om deze 1,5m afstand te bewaren. Denk aan het blokkeren van een vrije doorloop. Bij klachten blijf je thuis. We blijven regelmatig onze handen wassen en niezen in de elleboog.

Downloads:

Nieuws Overzicht