Reparaties atletiekbaan

Degenen die regelmatig op de atletiekbaan komen zullen ze al enige tijd opgemerkt hebben. Rare plekken en gaten in de bovenste laag van het kunststof. Wat is er aan de hand?

Update! Waar aanvankelijk vanaf 9 mei zou worden gestart, zijn we nog steeds in afwachting van het definitieve Plan van Aanpak. Dit wordt medio week 20 verwacht, waarna we hopelijk meer kunnen vertellen over de planning. Deze week kan de baan in ieder geval nog worden gebruikt. Dit met uitzondering van baan 1 (goten liggen open) en hoog 2. 

------------------------------------------------------------------

Wat we gezien hebben is dat de bovenste laag op veel plekken is losgelaten van de onderlaag. Op andere plekken is het bovenste laagje er nog wel, maar zijn de korrels verdwenen. We hebben Antea, de aannemer, ingeschakeld en zij zijn aan het onderzoeken gegaan wat de oorzaak zou kunnen zijn. Daarbij is ook Polytan, de leverancier van de kunststofbaan, betrokken.

Na het eerste onderzoek was in ieder geval de constatering dat dit onder de garantie viel. Om de baan veilig te kunnen blijven gebruiken zijn toen de losse delen verwijderd, in afwachting van verder onderzoek. Met het weghalen van losse stukje, en het afvlakken van de randjes, was de keurmeester van de Atletiekunie in ieder geval tevreden over de veiligheid en is de baan, en ook de rest van de accommodatie zijn weer voor drie jaar goedgekeurd. Dat was een hele opluchting!

Voor dit onderzoek is o.a. een vierkant stuk verwijderd uit de atletiekbaan en meegenomen voor onderzoek, en opgevuld met een ‘noodreparatie’. Ook dit zal veel van jullie zijn opgevallen.

Hieronder het laatste bericht wat we van Antea over de toplaag hebben ontvangen:
-“We hebben onderzoek gedaan en de ontwikkelingen gemonitord als in eerdere mails besproken. Uit het onderzoek is ons gebleken dat het pleksgewijs loslaten van de toplaag wordt veroorzaakt door plaatselijk onvoldoende kwaliteit van de onderliggende hechtingslaag. (binder)
De kunststof is opgebouwd uit een onderbouw van SBR-granulaat. Op dit SBR-granulaat wordt een binder gespoten waarop dan een 3 mm1 EPDM laag wordt aangebracht. De binder is (zo valt te verklaren) onder warme weersomstandigheden aangebracht en te vloeibaar geworden waardoor die pleksgewijs in de SBR onderlaag is gevloeid. Hierdoor is op die plekken de EPDM laag onvoldoende gehecht. Polytan herkent dit probleem, in die periode zijn er ook in het buitenland vergelijkbare problemen geweest.

...

Het plan van aanpak omvat het volgende:

  • Vooraf gaan we het gehele kunststof oppervlak met zeer hoge druk reinigen om te checken op latente losse plekken.
  • Inspectie op alle losse plekken
  • Van de binnenste twee lanen en de strook van binnenste drie lanen langs één langszijde wordt de gehele EPDM laag afgeslepen waarna een nieuwe binder en EPMD-toplaag aangebracht wordt.
  • Van het overige kunststof worden alle plekken zorgvuldig uitgesneden en hersteld.
  • Herstel belijning en merktekens op de vervangen lanen.

Planning
De aannemer is inmiddels gestart met het diepreinigen van de baan. Naar verwachting is dit uiterlijk dinsdag 3 mei gereed. De reparatie staat ingepland voor 9 mei en duurt tot en met 20 mei. In deze periode kan de baan niet worden gebruikt.

Voor vragen over de werkzaamheden kan men terecht bij de trainers en/of Kluunpark.

Nieuws Overzicht