Samenwerken rond aangepast sporten

Afgelopen zaterdag hebben diverse partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend omtrent samenwerking rond aangepast sporten.

De partijen bestaan uit zorgorganisaties enerzijds en sportorganisaties anderzijds. Onder de zorgorganisaties zagen we Stichting Philadelphia, Triade, Welzijn Zeewolde en Nummer 13 (straathoekwerk), vanuit de sportaanbieders tekenden naast de atletiekvereniging ook de korfbalvereniging, judo & fitness (Bodyplan Sport) en de voetbalvereniging. Doel van de samenwerking is om meer mensen met een beperking toegang te geven tot sport en bewegen. Dit o.a. door het uitbreiden en versterken van het aanbod en goede onderlinge afstemming.

De samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke basis voor de werkwijze en doelstelling van Grenzeloos Bewegen Zeewolde. Een sportoverstijgend initiatief, geinitieerd door de atletiekvereniging en in 2018 gehonoreerd met een opstartsubsidie van ZonMw (Sportimpuls).

Lees hier meer over Grenzeloos Bewegen >>

Nieuws Overzicht