Trainen en Corona

Veilig sporten en Corona. Lees hoe wij dit samen mogelijk maken.

De maatregelen m.b.t. Corona vragen voortdurende om aanpassingen. Sinds enige tijd is er een verruiming voor sporters tot 27 jaar en recent is voor oudere sporters het maximum aantal sporters dat op buitensport accommodaties in groepsverband mag sporten verhoogd.

SamenvattingBuiten mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in groepsverband blijven sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging zijn toegestaan.

Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en met een maximale groepsgrote van 30 personen. Dit geldt voor buitensport accommodaties en de openbare ruimte. Groepstrainingen binnen, en wedstrijden zijn niet toegestaan.

Afspraken en regels Veilig samen sportenHet blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 12 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden, en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.
De kantine is dicht en publiek is niet welkom. De toiletten zijn wel open.

Concreet betekent dit:

  • Bij klachten of positief geteste huisgenoten blijf je thuis.
  • Bij het betreden van de accommodatie handen desinfecteren en meteen doorlopen naar het afgesproken verzamelpunt. Na afloop meteen weer vertrekken.
  • Ook sporters ouder dan 12 jaar houden voor en na het sporten anderhalve meter afstand.
  • Trainers hebben op vaste punten (bijvoorbeeld: materiaalkar) desinfectie en zakdoekjes beschikbaar houden en desinfectie voor materialen.

Andere sporters, andere groepenDat er verschillende sportgroepjes op de atletiekbaan actief zijn is een algemeen bekend beeld. Zolang binnensport nog maar beperkt is toegestaan en de temperaturen omhoog gaan, ontstaat er ook weer vraag vanuit de binnensport om te kunnen trainen op de atletiekbaan. Ze zijn uiteraard van harte welkom. Wel maakt dit het extra belangrijk dat maatregelen worden nageleefd.

Van trainers wordt verwacht dat ze hun atleten goed instrueren over waar te verzamelen en onderling goed afstemmen wie welk deel van de accommodatie gebruikt. Voor lopers betekent dit dat er extra nadruk komt te liggen op het naleven van de baanregels. Iedereen loopt in dezelfde richting en leeft de regels na omtrent het inhalen en gebruik van de verschillende lanen.

Op Kluunpark.nl staat bovendien ook een rooster met momenten waarop vrij gebruik gemaakt kan worden van de atletiekbaan t.b.v. looptrainingen. Leden van Zeewolde Atletiek kunnen hier gratis gebruik van maken.

Trainingsmogelijkheden Zeewolde AtletiekBen je door alle aanpassingen het overzicht even kwijt? Kijk hieronder voor een roosteroverzicht van alle trainingsmogelijkheden van Zeewolde Atletiek. Samen blijven we in beweging. Veel dank opnieuw naar onze trainers en kaderleden die zich toch steeds weer weten aan te passen!

Downloads:

Nieuws Overzicht