Vertrouwenspersoon

Zeewolde Atletiek wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Veel mensen binnen de vereniging zetten zich hiervoor op een positieve manier in. Desondanks kan het voorkomen dat iemand met een probleem kampt dat hij of zij bij iemand in vertrouwen zou willen voorleggen.

De vereniging heeft daarom twee vertrouwenspersonen aangesteld bij wie je als lid of ouder terecht kunt als er zich gedrag voordoet dat niet thuis hoort in een goed en stimulerend sportklimaat. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Pesten en gepest worden;
  • 'grensoverschrijdend' gedrag: zoals bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten);
  • de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een groepslid, trainer of coach wat je als onprettig ervaart;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend' gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je bezorgdheid over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/de trainingsgroep;
  • twijfels over je eigen gedrag als trainer en/of coach;
  • een directe of indirecte betichting van ontoelaatbaar gedrag.

Vraag jij je af of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw trainingsgroep wel klopt? Dan ben je welkom bij één van de vertrouwenspersonen.  Ook als je twijfelt of je vraag wel bij de vertrouwenspersoon thuishoort, kun je hem/haar benaderen. 

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering, is neutraal en zal altijd in overleg en met toestemming van de melder van een probleem vervolgstappen nemen. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht over de zaken die gemeld worden.

Bij ons kun je terecht!De vertrouwenscontactpersonen van Zeewolde Atletiek zijn Femy Hesp en Dirk de Vries.

Femy sport al bij de vereniging sinds het bestaan van de club, evenals haar partner. Hun kinderen hebben tot hun adolescentie bij de club getraind.  Naast zelf trainen, is zij ook regelmatig jurylid bij wedstrijden. Femy is eigenaar van een mediation praktijk gespecialiseerd in familiezaken. Daarnaast heeft ze 25 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt. Hierbij was ze aandachtfunctionaris ‘seksualiteit en intimiteit’.

Dirk sport al enige jaren regelmatig bij de verenging. In zijn dagelijkse werk is hij HR adviseur bij een Telecom bedrijf. Dirk: “In mijn werk hou ik mij steeds meer bezig met het belang van diversiteit en inclusie: iedereen moet mee kunnen doen. Ik heb gezien waar het toe kan leiden wanneer iemand zich niet OK voelt door het gedrag van anderen. Er kunnen pijnlijke situaties ontstaan waardoor mensen het plezier in hun werk verliezen. Dat geldt precies zo voor het sporten in groepsverband. Daarom werk ik graag mee aan een veilig sportklimaat bij onze vereniging.”

Dirk en Femy zijn bereikbaar via het mailadres: vertrouwenscontactpersoon@zeewolde-atletiek.nl

De vertrouwenspersoon heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor individuele leden. Wij hopen zo als vertrouwenscontactpersoon, samen mét alle leden, een bijdrage te leveren aan een veilige en vertrouwde verenigingscultuur.

 

Preventief beleid Overzicht