Maatregelen Corona: lichte versoepeling

Gisteravond heeft het kabinet in de persconferentie aangekondigd dat de huidige cijfers aanleiding zijn voor een lichte versoepeling van de coronamaatregelen. Dit betekent dat we teruggaan naar de situatie en daarbij horende maatregelen van 14 oktober, de gedeeltelijke lockdown.

Update 18 november

Gisteravond heeft het kabinet in de persconferentie aangekondigd dat de huidige cijfers aanleiding zijn voor een lichte versoepeling van de coronamaatregelen. Dit betekent dat we teruggaan naar de situatie en daarbij horende maatregelen van 14 oktober, de gedeeltelijke lockdown.

Vanaf donderdag 19 november gaan we terug naar de situatie zoals beschreven in de 'Update 16 oktober'. (Zie onder.)

----------------------------------------------------

Update 16 oktoberIn dit bericht graag aandacht voor de extra maatregelen die we nemen om samen veilig te kunnen blijven sporten. Waar nodig zullen bepaalde groepen nog extra bericht ontvangen met extra aanwijzingen. Zoals de wandelaars en de Steratleten.

Van alle deelnemende sporters, trainers en kaders verwachten we dat ze de onderstaande maatregelen in acht nemen: 

Extra maatregelen voor leden en deelnemers tot en met 17 jaar
- Voor hen gelden onderling geen beperkingen. Tot en met 12 jaar hoeven ook geen afstand te houden van personen van 18 jaar en ouder.
- Voor deelnemers van 13 jaar en ouder verwachten we dat ze voorafgaand aan het sporten een (niet)medisch mondkapje dragen. Zoals vanaf het moment dat men de accommodatie betreed (naast het clubhuis) tot aan het moment dat de training start. Dit ter bescherming van kwetsbare sportdeelnemers en vooruitlopend op een op handen zijnde wetsbesluit waarin het dragen van mondkapjes in publieke ruimten verplicht wordt gesteld.

Extra maatregelen voor leden en deelnemers van 18 jaar en ouder
- Net als bij de oudere jeugdleden (13 jaar e.o.) verwachten we van 18+ ers dat ze voorafgaand aan het sporten een (niet)medisch mondkapje dragen. Zoals vanaf het moment dat men de accommodatie betreed (naast het clubhuis) tot aan het moment dat de training start. Tip: gebruik een zogenaamde bandana. Waar nodig trek je deze over neus en mond, waar niet nodig of gewenst draag je hem om je hals of hoofd.
- We trainen in groepjes van maximaal 4 deelnemers. Dit aantal is exclusief de trainer. Binnen het groepje houdt men 1,5m afstand.
- De groepjes moeten onderling een aanmerkelijke afstand houden, zodanig dat het duidelijk verschillende groepjes zijn.
- De groepjes wisselen gedurende de training niet van samenstelling.

Gang van zaken voor leden en deelnemers t/m 18 jaar
Bij aankomst loopt iedereen meteen door naar zijn of haar trainer. Ouders gaan meteen door en houden daarmee de route vrij voor (andere) sporters die graag op 1,5m afstand naar hun training willen.
Bij vertrek komen ouders zo laat mogelijk en wanneer nodig wachten ze op gepaste afstand. Ook nu zorgen ze voor een snel vertrek. 

Gang van zaken voor leden en deelnemers van 18 jaar en ouder
Bij aankomst loopt iedereen meteen door naar zijn of haar trainer. De trainers zullen er alles aan doen om te zorgen dat iedereen op gepaste afstand in groepjes van 4 kan verzamelen.

Van kracht blijven alle reeds geldende regels zoals:
- Bij klachten of verschijnselen blijf je thuis. Ook wanneer een huisgenoot klachten of verschijnselen heeft.
- Ga thuis alvast even naar het toilet.
- Bij aankomst op de accommodatie desinfecteer je je handen. Ook als je deel gaat nemen aan een wegtraining.
- Clubhuis is gesloten, toilet is toegankelijk.

Om veilig en gezond sporten mogelijk te maken vragen we hierin ieders medewerking.

Voor dit bericht af te sluiten willen we alle trainers en kader complimenteren en bedanken voor hun energie en het aanpassingsvermogen vermogen dat ze ook nu weer hebben laten zien. Alles met maar slechts een doel: sporten en bewegen mogelijk blijven maken!

Blijf gezond, blijf bewegen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur en trainers Zeewolde Atletiek

----------------------------------------------------------------------

Update 14 oktoberGister heeft het kabinet een aantal aanscherpingen voor o.a. de sport bekend gemaakt. Deze aanscherpingen hebben betrekking op onze evenementen en op ons sportaanbod, waarbij met name op het sportaanbod voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Er leven nog veel vragen en de exacte voorschriften of regels zijn nog niet helemaal duidelijk. Vandaag, en wellicht ook morgen, vindt er overleg plaats tussen NOC*NSF en diverse bonden. Pas dan zullen de consequenties duidelijker worden en kunnen we ons hierop in gaan richten.

Ondanks dat de maatregelen strikt genomen pas vanavond (woensdag) om 22.00 uur van kracht worden, heeft het bestuur heeft besloten om tot en met donderdag alle loop- en wandeltrainingen te staken. Dit in afwachting van de exacte uitwerking van de regels en voorschriften zoals die voor onze sport gaan gelden. De situatie vraagt om krachtig handelen en in de geest van de maatregelen is het bestuur van mening dat wat nu kan worden gedaan, ook nu moet worden gedaan. 

Zodra er meer duidelijkheid is over de uitwerking van de regels zullen bestuur en trainers een plan maken voor training en beweegmogelijkheden passend binnen de geldende maatregelen en beperkingen. De komende twee dagen daarvoor worden daarvoor gebruikt, met als doel om binnen de regels sport- en bewegen voor iedereen zo goed als mogelijk te maken.

We rekenen hierbij op jullie begrip en hopen jullie snel meer duidelijkheid te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Zeewolde Atletiek

Nieuws Overzicht