Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij worden hierin ondersteund door diverse commissies en ondersteunende rollen. De trainers en activiteitencommissie vormen de groep die invulling geven aan sport- en beweegaanbod.

Bestuursoverzicht Zeewolde Atletiek

Marian Verhage Voorzitter (waarnemend) voorzitter@zeewolde-atletiek.nl
Henk van der Haar Penningmeester    penningmeester@zeewolde-atletiek.nl
Dolinde Tuleken Secretaris secretaris@zeewolde-atletiek.nl
Peter Beumer    Algemeen bestuurslid bestuurslid@zeewolde-atletiek.nl 
Sybrigje Westerhof    Sportcoördinator sportcoordinator@zeewolde-atletiek.nl 


BestuursreglementHet bestuur spreekt zich uit voor een integer en zorgvuldig besturen en conformeert zich aan het door de vereniging opgestelde Bestuursreglement.

Downloads:

Bestuur en commissies Overzicht