Estafette Vrijheidsvuur 2024

Net als veel andere mensen hecht Zeewolde Atletiek veel waarde aan de betekenis van het Bevrijdingsvuur. Daarom doet de vereniging ook dit jaar weer mee aan deze indrukwekkende estafetteloop.

Traditiegetrouw wordt op 5 mei het Bevrijdingsvuur als een ‘lopend vuur’ door sporters vanuit Wageningen naar ‘hun’ woonplaats in Nederland gebracht. Het Bevrijdingsvuur staat symbool voor leven in vrede en vrijheid. Iets dat nog steeds niet vanzelfsprekend is. Kijk bijvoorbeeld naar de situatie in o.a. Oost-Europa!

Ontsteken en verspreiden van het vuur
In de nacht van 4 op 5 mei, wordt op de grens van herdenken en vieren, in Wageningen het Bevrijdingsvuur ontstoken en overhandigd aan de meer dan 2500 lopers die het zullen verspreiden over Nederland. Loopleden van Zeewolde Atletiek zullen dit vuur tussen 00.00 en 01.00 uur ’s nachts ontvangen uit handen van wethouder, en tevens locoburgemeester, Helmut Hermans. Vanaf daar brengen ze het vuur al hardlopend, en in estafettevorm, naar Zeewolde. 

Route
Waar de route in eerdere jaren via de Harderwijk liep, wordt ook dit jaar voor deze 80km een andere route worden gekozen via Nijkerk.

Route hardlopers

Warm onthaal & ontsteken van het Bevrijdingsvuur in Zeewolde
Rond 8.30 uur ’s ochtends worden de estafettelopers feestelijk verwelkomt op het Raadhuisplein, alwaar het vuur wordt overhandigd aan burgemeester Gorter. Met de fakkel zal hij voor Zeewolde het vuur aansteken. Aansluitend wacht de deelnemers van de estafette een welverdiend ontbijt. Dit met hulp van Bakkerij De Toren en The Lux. Zowel de overhandiging van het vuur als ook het ontbijt zullen dit jaar plaatsvinden op het Raadhuisplein.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze gebeurtenis mee te beleven. Kom allen naar het Raadhuisplein of langs de route voor een warm onthaal!

Met hulp van ..
De estafette Bevrijdingsvuur wordt mogelijk gemaakt door uiteraard de lopers en wandelaars van Zeewolde Atletiek, maar niet ook zonder de hulp van de gemeente Zeewolde. Bakkerij De Toren en The Lux zetten zich in voor het ontbijt.

De estafette lopers
Als hardlopers gaan dit jaar mee: Coby Swart, Eddy van der Wit, Dirk de Vries, Dominique van de Heuvel, Marian Verhage, Robin Bruil, Ruud Poort, Peter Beumer, Tim Koren, Rosa-Sophie Lingeman en uiteraard de organisatoren: Agnes en Piet Roskam en Wim van der Veen. Frank Weijers gaat mee als begeleidend fietser.

Wandelaars
Waar we in de twee voorgaande jaren rond Putten het vuur splitsten en de wandelaars via de pont naar Zeewolde kwamen, gaat dit i.v.m. de dienstregeling (zondag) helaas niet lukken. Wandelaars Rob, Nelly, Ton, René en Carla (introducé) hebben besloten om de estafette lopers gezamenlijk wandelend binnen te halen. Zij vertrekken 's ochtends om 7.00 uur bij het clubhuis om via een rondwandeling iets voor 8.30 uur, gedurende de laatste 500m, aan te sluiten bij de estafette lopers.

Impressie van een voorgaande editie
Het is inmiddels de zevende keer dat de atletiekvereniging het vuur naar Zeewolde brengt. Eerder vond deze plaats in 2009, 2017, 2018, 2019, 2022 en 2023.