5 mei: Estafette Vrijheidsvuur

Net als veel andere mensen hecht Zeewolde Atletiek veel waarde aan de betekenis van het Vrijheidsvuur. Daarom doet de vereniging ook dit jaar weer mee aan deze indrukwekkende estafetteloop.

Traditiegetrouw wordt op 5 mei het Vrijheidsvuur als een ‘lopend vuur’ door sporters vanuit Wageningen naar ‘hun’ woonplaats in Nederland gebracht. Het Vrijheidsvuur staat symbool voor leven in vrede en vrijheid. Iets dat nog steeds niet vanzelfsprekend is. Kijk bijvoorbeeld naar de situatie in Oost-Europa!

Ontsteken en verspreiden van het vuur
In de nacht van 4 op 5 mei, wordt op de grens van herdenken en vieren, in Wageningen het Vrijheidsvuur ontstoken en overhandigd aan de meer dan 1700 lopers die het zullen verspreiden over Nederland. Loopleden van Zeewolde Atletiek zullen dit vuur tussen 00.00 en 01.00 uur ’s nachts ontvangen uit handen van wethouder, en tevens locoburgemeester, Helmut Hermans. Vanaf daar brengen ze het vuur al hardlopend, en in estafettevorm, naar Zeewolde. 

Route
Voor de 80km lange loop naar Zeewolde zal een andere route worden gekozen dan voorgaande jaren. Ditmaal niet via Harderwijk, maar via de Nijkerk. In de vroege ochtend zullen de lopers in Putten aansluiting zoeken met de wandelgroep van Zeewolde Atletiek. Vanaf hier zal het vuur zich verdelen over twee groepen. Terwijl de hardlopers hun weg vervolgen richting de Nijkerkerbrug, zullen de wandelaars vanaf hier hun eigen route volgen en oversteken via het fiets-voetveer.

Route hardlopers

Warm onthaal & ontsteken van het Vrijheidsvuur in Zeewolde
De planning is dat hardlopers en wandelaars elkaar treffen in de buurt van restaurant Fika, en vanaf daar gezamenlijk naar het centrum van Zeewolde lopen. Rond 8.30 uur ’s ochtends worden de estafettelopers feestelijk onthaald op het Kerkplein, alwaar het vuur wordt overhandigd aan burgemeester Gorter. Aansluitend worden de deelnemers van de estafette onthaald met een ontbijt. Voor de overhandiging, als ook het ontbijt zal een speciale plaats worden ingeruimd op de weekmarkt. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze gebeurtenis mee te beleven. Meewandelen vanaf Fika wordt aangemoedigd, of kom gewoon naar het Kerkplein voor een warm onthaal!

Met hulp van ..
De estafette Vrijheidsvuur wordt mogelijk gemaakt door uiteraard de lopers en wandelaars van Zeewolde Atletiek, maar niet ook zonder de hulp van de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ), de gemeente Zeewolde en de sponsorbijdrage van Broekhuis Auto’s Zeewolde.

Onze lopers en wandelaars
- Als hardlopers gaan dit jaar mee: Coby Swart, Eddy van der Wit, Coen Terlingen, Joyce Vermeulen, Linda Timmer, Mandy van Vugt, Marian Poelhekke, Ruud de Nijs, Raymond Jelierse, Dirk de Vries, Wim van Veen, Harry de Meijer, Bianca van Tol en uiteraard de organisatoren: Katja Groenendaal, Frank Ellenbroek, Agnes en Piet Roskam. Alle plaatsen zijn hiermee bezet.
- Frank Weijers gaat mee als begeleidend fietser
- Als wandelaars gaan dit jaar mee, vanuit Putten: Rob de Jager, Henny Schelling, Loes Schnabel, Gerda Kastrop, Jolanda de Nijs, Jolanda Olde Hengel, Tanya Pelle, Nelly Houtkamp, Ton van Maarseveen, Jim Kastrop. Er is nog ruimte om aan te sluiten als wandelaar. Belangstelling? Stuur een mail!

Impressie van een voorgaande editie
Het is inmiddels de zesde keer dat de atletiekvereniging het vuur naar Zeewolde brengt. 2009, 2017, 2018, 2019 en 2022.

Nieuws Overzicht