Contributie

Atletiekunie

De contributie is opgebouwd uit clubcontributie en contributie voor de Atletiekunie en wordt uitsluitend geïnd via een automatisch incasso.

ClubcontributieDe clubcontributie wordt per kwartaal geïnd, telkens in de eerste maand van het betreffende kwartaal.

Contributie AtletiekunieVia het lidmaatschap van de vereniging wordt men automatisch aangemeld als lid van de Atletiekunie. De contributie voor de Atletiekunie wordt eenmaal per jaar geind, samen met de contributie van het eerste kwartaal. Nieuwe leden betalen daarnaast éénmalig € 15,- inschrijfkosten. Eenmaal aangemeld als lid van de Atletiekunie ontvangen leden automatisch een digitale Atletiekunie-lidmaatschapspas.

Voor iedereen!Onze vereniging is er voor iedereen. Ook als je het financieel wat minder hebt en de contributie meer is dan je kunt dragen. Jeugd kan aanspraak doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In bijzondere gevallen keert deze ook uit als je ouder bent dan 18 jaar.
Ook als je volwassen bent laten we je niet in de kou staan. Is sporten voor jou financieel niet haalbaar, schroom dan niet om contact op te nemen met onze penningmeester of ons één van onze vertrouwenscontactpersonen.

Let op! Het is niet nodig om eerst te wachten op een toekenning van het Jeugdfonds. Je kunt gewoon meteen met ons meesporten!

Downloads: